Soci-Com Soci-Com
?
Stel een vraag  Welke impact maakt Soci-Com?

  Missie

  Soci-Com heeft als missie om mensen uit de regio met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een betaalde baan te helpen.

  Dit doen wij door het aanbieden van een plek waar mensen kunnen werken en leren. Een betaalde baan, een werkervaringsplek, een re-integratie traject, praktijkleren of een stage. Dit kan in ons eigen assemblagebedrijf of bij andere bedrijven waar wij personeel aan uitlenen. De medewerkers worden hierbij getraind en begeleid door ervaren collega’s en ondersteund door gecertificeerde jobcoaches.

  Visie

  Een samenleving waarin iedereen kans heeft op werk.

  Persoonlijk betekent dit voor mensen dat dit hun gezondheid ten goede komt, dat ze structuur krijgen, sociale contacten opdoen, meer zelfvertrouwen krijgen en het gevoel hebben nuttig te zijn. Daarnaast stelt het mensen in staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

  Ook voor onze maatschappij is dit van belang omdat dit de samenhang bevordert, de maatschappelijke kosten omlaag brengt en het van belang is voor onze economie.

   

  Onze doelstellingen

  Verbeteren en automatiseren van de impactmetingen

  PSO 30+ certificaat behouden

  Buy Social account meer gaan benadrukken en meedoen

  Aansluiten bij de Code Sociaal Ondernemen

  Instellen van een Raad van Advies

  Impact verhaal meer naar buiten uitdragen en commercieel inzetten

  Minimaal 2 nieuwe instromers met een afstand tot de arbeidsmarkt per maand laten starten

  Minimaal 2 mensen per maand aan een training of opleiding laten deelnemen

  Financieel

  Binnen Soci-Com is het verschil tussen de laagste en hoogste betaalde medewerker maximaal een factor 4. Daarnaast kan er, om de continuïteit te waarborgen, geen dividend uitgekeerd worden als het eigen vermogen van de organisatie onder de 50% zakt.

  Dit is vastgelegd in de statuten. Lees hier de statuten.

  Download hier de financiële publicatiestukken.

  Kosten Soci-Com 2022
  Opbrengsten Soci-Com 2022

  Certificaten en lidmaatschap

  MVO Nederland

  Prestatieladder Sociaal Ondernemen

  Erkend leerbedrijf

  De Normaalste Zaak

  Social Enterprise

  VCA

  NEN 4000

  MVO Westfriesland

  NBBU

  MKB Nederland Amsterdam