Soci-Com Soci-Com
?
Stel een vraag  Missie, wat wil Soci-Com?

  Onze missie

  Het is onze missie om mensen die een steuntje in de rug nodig hebben aan een baan te helpen. Wij streven naar duurzame maatschappelijke winst op basis van financieel rendement.

  Onze ambitie

  Het is onze ambitie om met een succesvolle onderneming het nijpende maatschappelijke probleem van achterblijvende arbeidsparticipatie in onze regio op te lossen.

  Onze activiteiten

  Wij werven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om ze in onze eigen fabriek te trainen en te ontwikkelen totdat ze door kunnen stromen naar een betaalde baan elders.

  Onze kernwaarden

  Soci-Com is eerlijk

  Wij werken volledig transparant en zijn zeer open tegenover zowel klanten, stakeholders als medewerkers.

  Soci-Com is sociaal

  Onze medewerkers krijgen veel kansen. Zij hebben respect voor elkaar. Wij stimuleren ze bewust onderdeel te worden van het bedrijf en van de maatschappij, waarbij zelfredzaamheid de basis vormt.

  Soci-Com is duurzaam

  We maken medewerkers zelfredzaam en plaatsen ze duurzaam bij externe bedrijven. In de productieomgeving bij Soci-Com wordt het ‘zero waste’ principe nagestreefd. We gaan altijd in gesprek met klanten om te kijken hoe we gezamenlijk afval verder kunnen reduceren. We verzinnen duurzame oplossingen, gaan zuinig om met energie en afvalstromen worden gescheiden.