Soci-Com Soci-Com
?
Stel een vraag    Verlengstuk van het UWV

    Voor uitvoeringsinstanties die zich committeren aan het reïntegreren van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is het soms frustrerend. Zij zien mensen die wel de potentie hebben, en die ook graag willen, maar die door allerlei omstandigheden niet meer aan (of liever ‘uit’) de bak komen. Een lichte mentale handicap, een burn out, verslavingsproblematiek, grote financiële zorgen of gebrek aan goede huisvesting. Allemaal dingen die met de juiste benadering overkomelijk zijn. Er is echter bij de overheid niet voldoende capaciteit om voor iedereen een oplossing op maat te verzorgen.

    Werkt gegarandeerd

    Soci-Com helpt mensen met ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ ondanks hun sociale, financiële of andere achterstand weer aan een vaste baan. Niet als liefdadigheid, niet als werkverschaffing, maar met een puur zakelijke inslag. We gaan samen met de kandidaat een intensief traject in met groot positief effect voor zowel goedwillende werkgevers als de betrokken overheidsinstanties. En natuurlijk voor de werkzoekende zelf. Ons verdienmodel is gebaseerd op het opwaarderen van mensen die eigenlijk min of meer opgegeven zijn. Wij helpen ze gegarandeerd weer aan het werk. En eerlijk waar… mooier werk bestaat niet.