Soci-Com Soci-Com
?
Stel een vraag  Sociale impact als kans in de CSRD

  16/04/2024

  Sociale impact is een belangrijk onderdeel van de CSRD richtlijn, die gaat over alle aspecten van ESG (Environment, Social, Governance). Maar wat verstaan we nu onder de ‘S’ van ESG? En wat moeten we eronder verstaan? Zonder uitputtend voorbeelden te noemen – je kunt er lang zoet mee zijn – is het beeld herkenbaar: “Sociaal” gaat nu vooral over mensenrechten, gelijke behandeling, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. De focus lijkt hiermee te liggen op mogelijke negatieve impact: het gaat over bedrijfsrisico’s.

  Rapporteren over materiële impact

  Wie al iets met de CSRD te maken heeft, weet dat het in de richtlijn draait om impact materialiteit. Een duurzaamheidsthema heeft impact materialiteit als een bedrijf op dat thema positieve of negatieve impact heeft op mens en milieu, potentieel of daadwerkelijk, op korte, middellange of lange termijn. We moeten dus rapporteren over onze materiële impact.

  De reflex is dan om te kijken naar risico’s. De CSRD wordt benaderd vanuit een compliance perspectief. Dat is logisch, en in lijn met de NFRD, waarvan de CSRD ook een voortzetting is. Maar het laaghangend fruit wordt zichtbaar als we de CSRD benaderen vanuit marketing perspectief, of – waarom ook niet – vanuit het perspectief van duurzaamheid.

  Positieve impact meten

  Positieve impact wordt maar al te snel vergeten. Positieve sociale impact betekent maatschappelijke waarde, een gunstig effect op de mens en de gemeenschap buiten het bedrijf. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk in cijfers uit te drukken. En dus moeilijk te toetsen aan een drempelwaarde. Want dat is wel zaak bij impact materialiteit: niet alles wat belangrijk is, is daarmee ook materieel. Bij positieve impact is de schaal en reikwijdte van belang.

  Maar de maatschappelijke waarde van, bijvoorbeeld, inclusief werkgeverschap is al breed bekend, berekend en beschikbaar. Dus wanneer je als werkgever bijvoorbeeld al de nodige inspanningen levert om een flinke groep mensen met een begeleidingsbehoefte een werkplek te bieden, dan zou het zonde zijn om de positieve maatschappelijke impact daarvan niet in het jaarverslag te benoemen.

  Positieve impact maken

  Om te kunnen functioneren is het voor de samenleving belangrijk dat iedereen meedoet. Dat betekent ook dat iedereen een kans op werk heeft. Dit is al geborgd in de participatiewet: hiervoor staan werkgevers aan de lat. Met inclusief werkgeverschap worden substantiële maatschappelijke kosten voorkomen en worden substantiële effecten bereikt op het gebied van bestaanszekerheid, gezondheid, sociale cohesie en meer. Dat is allemaal positieve impact, die elke grote werkgever heeft, potentieel of daadwerkelijk.

  De CSRD vraagt nu om dit op te nemen in het jaarverslag. Want: je krijgt wat je meet. Dat weten we allemaal. Zo biedt deze richtlijn enorme kansen om positieve maatschappelijke effecten te krijgen. Nu moeten we die kansen nog grijpen!

  Ook sociale impact maken? Wij helpen er graag mee! Neem contact met ons op via info@soci-com.nl of bel 0228-326100.

  Laatste nieuws van Soci-com

  Bekijk alle nieuwsberichten