Soci-Com Soci-Com
?
Stel een vraag  Soci-Com als BVm, met de m van maatschappelijk!

  14/09/2018

  Vorige week heeft Eppo Bruins (Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie) de initiatiefnota ‘Ondernemen met een maatschappelijke missie’ ingediend. Hierin pleit Bruins voor een passende juridische positie voor sociale ondernemingen, zodat zij hun maatschappelijke missie op een heldere manier kunnen vastleggen.

  Soci-Com valt als BV en ‘normale’ onderneming onder het reguliere belastingregime, dat ook van toepassing is op bedrijven die zuiver financieel en winst gedreven zijn. Soci-Com creëert maatschappelijke impact door onder andere te besparen op uitkeringen die door de overheid niet meer verstrekt hoeven te worden. De kosten zijn echter voor Soci-Com en de winst is voor de maatschappij.

  Bruins pleit om die reden ook voor de BVm in plaats van de normale BV; de m staat hier voor maatschappelijk. Bruins zegt dat er ook fiscale regelingen getroffen kunnen worden, zoals het aantrekkelijker maken om te beleggen in sociale ondernemingen. Alleen bedrijven die bijvoorbeeld geen grote salariskloof tussen de top en de rest van de werkvloer hebben, of bedrijven die veel arbeidsgehandicapten in dienst nemen, komen hiervoor in aanmerking.

  Bij Soci-Com zijn wij groot voorstander van dit initiatief, omdat wij nogal eens tegen vooroordelen aanlopen, zoals dat wij geld verdienen over de ruggen van mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. De juiste juridische benaming zal meer duidelijkheid scheppen, omdat steeds meer mensen dan zullen weten wat een sociale onderneming zijn inhoudt.

  Telkens je missie uitleggen

  In het Algemeen Dagblad vertelt Bruins: “Sociale ondernemingen moeten telkens weer uitleggen wat hun missie is. Als ze met investeerders praten, als ze naar de bank gaan voor een lening. Daarbij stuiten ze op een hardnekkig neoliberaal denken: hoe kunnen we op de kortst mogelijke termijn zo veel mogelijk winst maken? Maar zo denken deze bedrijven dus helemaal niet.”

  Een sociaal ondernemer is iemand wiens doel niet zozeer het maken van winst, maar vooral een sociaal verantwoorde bedrijfsvoering is. Succesvolle voorbeelden zijn wij onder andere zelf, maar ook bedrijven als Tony Chocolony en Fairphone. Niet alle sociale ondernemingen maken winst. In 2015 maakte 36 procent winst, vorig jaar was dat 44 procent, blijkt uit de Social Enterprise Monitor. De overheid zegt sociaal ondernemen belangrijk te vinden, maar de ondernemers zelf merken daar nog weinig van. Het beleid is de afgelopen jaren weinig veranderd.

  De Initiatiefnota van Bruins moet hier verandering in brengen. Het is een eerste stap naar een passende juridische positie voor sociale ondernemingen. Het kabinet Rutte III zal nu op de nota reageren. Wij volgen dit op de voet!

    

  Bronnen:

  Laatste nieuws van Soci-com

  Bekijk alle nieuwsberichten