Soci-Com Soci-Com
?
Stel een vraag  Wat is een participatieladder en wat doet Soci-Com daarmee?

  19/05/2017

  “Een participatieladder is een hiërarchie van participatievormen gerangschikt naar de mate waarin participatie binnen een maatschappij mogelijk is”, aldus Wikipedia. Met andere woorden, een participatieladder is een meetinstrument waarmee je meet in hoeverre iemand participeert in de samenleving. De ladder bestaat uit zes stappen: van sociaal geïsoleerd naar betaald werk zonder ondersteuning.

  Wat houden de treden in?
  Alle mensen in Nederland zijn op één van de treden van de participatieladder te plaatsen. Maar wat houden de verschillende treden in? Bij niveau 1 ‘geïsoleerd’ moet je denken aan mensen die niet of nauwelijks contact hebben met andere mensen dan huisgenoten en de contacten die zij hebben beperken zich tot functionele contacten (winkelpersoneel, hulpverleners, etc.). Soms hebben ze alleen contacten via internet of e-mail, of zijn ze zelfs dakloos.

  Mensen die zich op niveau 2 ‘sociale contacten buitenshuis’ bevinden hebben minimaal één keer per week fysiek contact met mensen die geen huisgenoten zijn. Deze contacten vinden niet plaats in georganiseerd verband, maar gaan wel verder dan alleen functioneel contact. Deze mensen hebben contact met buren en ouders van vriendjes van kinderen, ondernemen regelmatig activiteiten buiten de deur en nemen deel aan georganiseerde activiteiten (maar minder dan 1x per week).

  Een niveau hoger – niveau 3 ‘deelname aan georganiseerde activiteiten’ – nemen mensen deel aan activiteiten in georganiseerd verband zoals verenigingen of opleiding (geen werk) en nemen zij minimaal eens per week deel aan een activiteit waarbij ze in fysiek contact komen met anderen. Ze volgen bijvoorbeeld een inburgeringsaanbod, cursus of opleiding zonder werkcomponent. Ze zijn lid van een vereniging, sporten regelmatig in georganiseerd verband en doen vrijwilligerswerk (maar hebben dan minder dan 1x per week contact).

  Niveau 4 ‘onbetaald werk’ zijn mensen die onbetaald werk doen, geen arbeidscontract hebben, wel taken uitvoeren en verantwoordelijkheden naar anderen hebben. Ze hebben minimaal eens per week fysiek contact met anderen bij het uitvoeren van het onbetaalde werk. Ze werken met behoud van uitkering, lopen stage, doen vrijwilligerswerk of volgen een Bol-opleiding.

  Mensen die zich op niveau 5 ‘betaald werk met ondersteuning’ van de participatieladder bevinden hebben een arbeidscontract met een werkgever of zijn zzp’er en ontvangen daarbij ondersteuning. Denk hierbij aan gemeentelijke participatie instrumenten, een aanvullende uitkering, werken in WSW-verband of het volgen van een reguliere opleiding met arbeidscomponent. Het kan ook zijn dat iemand werkt en daarnaast een inburgerings- of educatieaanbod volgt.

  Het hoogste niveau is niveau 6 ‘betaald werk’. Deze mensen hebben een arbeidscontract met een werkgever of zijn zzp’er of ondernemer zonder aanvullende uitkeringen, worden niet begeleid bij het uitvoeren van werk en maken geen gebruik van WSW of gemeentelijke participatie instrumenten.

  Lonkend perspectief
  De doelgroep van Soci-Com bevindt zich meestal op niveau 3 of 4 van de ladder. Wij bieden ze een lonkend perspectief naar betaald werk. We nemen ze mee door de laatste stappen, om ze uiteindelijk duurzaam aan het werk te krijgen. Als mensen écht gemotiveerd zijn, worden zij geholpen hun werkzame leven weer op de rit te krijgen. Met intensieve coaching, vaste werktijden, speciale weerbaarheidstrainingen en beroepsgerichte opleidingen zorgen wij voor een verandering met als uiteindelijke doel een betaalde, vaste baan voor ze te vinden.

  Laatste nieuws van Soci-com

  Bekijk alle nieuwsberichten