Soci-Com Soci-Com
?
Stel een vraag  Wat houdt het zijn van een Social Enterprise in?

  11/04/2017

  Soci-Com is een Social Enterprise. Als sociale onderneming leveren wij producten en diensten vanuit een verdienmodel. We zijn niet alleen ‘sociaal’ maar ook ‘ondernemer’. Alleen zien wij geld verdienen niet als belangrijkste streven. Zakelijk succes is een middel naar ons doel: maatschappelijke meerwaarde creëren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch aan een betaalde baan helpen. Dat is de winst die wij willen maximaliseren. Sociaal ondernemen is ondernemen met een maatschappelijke missie. We sturen niet op aandeelhouderswaarde, maar op stakeholderswaarde.

  Kenmerken Social Enterprise
  Er zijn in Nederland meer bedrijven die aansluiten bij wat Soci-Com doet of hebben hetzelfde doel. Deze bedrijven zijn allemaal aangesloten bij Social Enterprise Nederland. Sociale ondernemingen bevinden zich tussen goede doelen organisaties en gewone (commerciële) bedrijven en vormen zo een nieuwe sector. Social Enterprise NL hanteert de (Europese) definitie. Een sociale onderneming:

  1. Heeft primair een maatschappelijke missie: impact first!
  2. Realiseert dat als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert;
  3. Is financieel zelfvoorzienend, gebaseerd op handel of andere vormen van waarde-uitruil, en dus beperkt of niet afhankelijk van giften of subsidies;
  4. Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd:
  • winst mag, maar de financiële doelen staan ten dienste van de missie: het vergroten van de maatschappelijke impact. Winstneming door eventuele aandeelhouders is redelijk.
  • bestuur en beleid zijn gebaseerd op een evenwichtige zeggenschap van alle betrokkenen
  • fair naar iedereen
  • bewust van haar ecologische voetafdruk
  • is transparant

  Maatschappelijke impact
  Volgens Social Enterprise NL zijn er in Nederland zo’n vierduizend sociale ondernemingen. Ruim 300 van deze sociale ondernemingen hebben zich aangesloten bij Social Enterprise NL. Uit de ‘Social Enterprise Monitor 2016’ blijkt dat 60% van de sociale ondernemingen volledig zonder subsidies werkt en slechts 6% hun inkomsten voor 50% of meer uit subsidies haalt. Voor bijna 40% van de ondernemingen geldt dat het verhogen van de arbeidsparticipatie van kwetsbare doelgroepen de maatschappelijke impact van hun onderneming het beste beschrijft. Dit geldt ook voor Soci-Com.

  Voordelen van het zijn van een Social Enterprise
  Wij bij Soci-Com zijn trots dat we onszelf een Social Enterprise mogen noemen. Zowel financieel rendement als maatschappelijke impact is belangrijk voor ons. Bij ons wordt de winst geherinvesteerd. We lossen een maatschappelijk probleem op zonder dat dat de overheid iets kost. Een constructie die voor ons erg goed werkt. Eigenlijk zouden veel meer bedrijven zo moeten werken!

   

  Bron:
  www.social-enterprise.nl

   

  Laatste nieuws van Soci-com

  Bekijk alle nieuwsberichten