Soci-Com Soci-Com
?
Stel een vraag  Natuurlijk doen we bij Soci-Com aan open hiring. Het is onze missie dat iedereen moet kunnen meedoen. Dat proberen we te organiseren. En dat betekent dat we voortdurend kijken naar wat iemand nog meer kan. Taken en functies zijn dan ook voortdurend in beweging. Functieprofielen passen daar niet bij. Open hiring wel.

  Het concept open hiring ontstond, volgens de overlevering, in 1982 in Yonkers, bij New York. Toen heeft Bernie Glassman het met zijn Greyston Bakery de wereld in gebracht. Greyston heeft laten zien dat een “afstand tot de arbeidsmarkt” niet bestaat. Niet als je werkt op basis van vertrouwen, acceptatie, en met de mens als doel, in plaats van als middel.

  Open hiring betekent simpelweg dat iedereen die wil werken een kans krijgt. Als werkgever presenteer je het werkaanbod, zo goed en zo duidelijk mogelijk, aan degene die werk zoekt. Als die dan denkt daar iets mee te kunnen, dan gaan we aan de slag. Vervolgens ligt de volle focus op de ontwikkeling van de medewerker, zodat het volle potentieel in beeld komt, en kan worden worden omgezet in waarde.

  Natuurlijk is dat veel efficiënter dan de ontwikkeling naar een functieprofiel toe. Daarbij blijft veel potentieel liggen, wat ten koste gaat van de productiviteit van de totale organisatie. Maar de omgekeerde focus van open hiring en de mens als doel-op-zich stelt de organisatie ook voor uitdagingen. Dat vraagt goed management: intensief competentiemanagement en voortdurend verandermanagement. Is dat dan uiteindelijk nog wel zo efficiënt?

  Het eerlijke antwoord daarop is: geen idee. Wat je aan productiecapaciteit wint, verlies je misschien in de overhead. Uiteindelijk heb je wel een meer flexibele, robuuste organisatie, wat het vermogen tot duurzame waardecreatie verbetert. Maar efficiëntie is ook niet het doel. En het rendement van open hiring ligt misschien ook wel vooral buiten de organisatie. Want de sociale impact die je hebt met open hiring levert een enorme maatschappelijke waarde op. En een veel betere arbeidsmarkt, want iedereen is inzetbaar.

  En ook dat is niet het doel. Het doel is dat iedereen gewoon kan meedoen. Iedereen mag er zijn. Probeer vooral niet om in een of ander functieprofiel te passen. Neem gewoon jezelf mee naar werk, daar hebben we veel meer aan.

  Als social firm staat impact voorop. Bij Soci-Com werken we daarom veel met mensen met een begeleidingsbehoefte. Sociale inclusie is onze missie. Om dat waar te maken leveren we diensten aan onze partners, bedrijven binnen en buiten de regio, die samen met ons sociale impact willen maken. Maar hoe ziet zo’n samenwerking er nu uit? Vandaag zetten we een van onze partners in de schijnwerpers: De samenwerking tussen Soci-Com en Comicro.

  Comicro is dé partij voor infectiediagnostiek en tevens hét expertisecentrum voor preventie, diagnostiek en therapie van infectieziekten in Noord-Holland. Zowel voor de eerste- als tweede lijn gezondheidszorg en andere klanten. Een medisch laboratorium met de meest hoogwaardige diensten en producten. Bij Comicro werken hoog opgeleide en vakkundige mensen. Dus hoe is Comicro erin geslaagd om een duurzame inclusieve werkplek te organiseren?

  Caroline, Nadia en Mariska

   

  Voor klanten zoals huisartsen, verzorgingstehuizen en andere zorginstellingen levert Comicro verschillende typen testmateriaal. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan testen voor SOA’s en andere infectieziekten. De klanten plaatsen hun bestelling online, die moet vervolgens samengesteld worden en klaargemaakt voor verzending. “Het werk werd op enig moment wel een volle FTE. Toen hebben we ons afgevraagd: moeten we hierop gaan werven, of kunnen we dit beter uitbesteden?” Vertelt Nadia de Weerdt, afdelingsmanager bij Comicro.

  “Logistiek is niet onze core business. Je kunt dat wel zelf op gaan tuigen, maar dat wilden we simpelweg niet. Dan moet je ook de achtervang zelf inregelen, uiteindelijk heb je dan veel hogere kosten.” Al snel werd besloten om eerst het samenstellen van de bestellingen neer te leggen bij Soci-Com. Toen bleek dat Soci-Com ook mensen detacheert, werd de dienstverlening uitgebreid. “Daar hadden we toen nog niet aan gedacht, maar dat is wel een uitkomst. Nu is meteen de achtervang voor onze interne logistiek medewerker ingeregeld. Ideaal.”

  Inmiddels wordt meer dan een volle FTE duurzame inzet gerealiseerd. Dat dit niet altijd vanzelf gaat, vertelt Mariska Leunissen, accountmanagement assistent bij Comicro. “Die begeleidingsbehoefte, daar moet je wel heel bewust mee omgaan. Je kunt niet kortweg een opdracht geven en verwachten dat het goed komt.” Nadia vult aan: “Dit gaat Mariska van nature heel goed af. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Die extra aandacht en begeleiding moet je wel invullen, om er een succes van te maken.”

  Toch is dat maar een kleine inspanning, afgezet tegen wat het je brengt als organisatie. “De sociale component heeft voor ons een duidelijke meerwaarde. Wij proberen zoveel mogelijk duurzaam, lokaal en sociaal in te kopen. En als je de betrokkenheid van jullie medewerkers ziet, de bevlogenheid waarmee Caroline [onze vaste medewerker bij Comicro] haar taken uitvoert, dan kun je daar alleen maar bewondering voor hebben.”

  Ruim 3,5 jaar ben ik nu werkzaam in het sociale domein. Jobcoach Piet-Hein M. Verdegaal zette mij op het goede spoor wat resulteerde in een opleiding bij Elan Training B.V. Piet-Hein stelde mij voor aan Peter Schouten van Soci-Com die mij een stageplek aanbood. Ik leerde over psychische kwetsbaarheden, motiverende gespreksvoering, de Participatiewet, het doelgroepenregister en subsidies. Maar nog veel belangrijker was de ontwikkeling die ik als persoon doormaakte, wat een reis was dat!

  Tevens leerde ik de weg vinden binnen WerkSaam Westfriesland en het UWV, GGZ Noord-Holland-Noord wist mij te vinden, re-integratiebureaus kwamen met vragen. Ik heb de afgelopen jaren tientallen trajecten begeleid; nieuwkomers, langdurig werklozen, mensen met een psychische stoornis of een lichamelijke beperking, ex-verslaafden, 2e spoor, ik heb alle soorten “afstand tot de arbeidsmarkt” wel voorbij zien komen.

  Ruim 50% van onze medewerkers bij Soci-Com heeft zo’n afstand. Wij investeren in deze kwetsbare groep middels arbeidsplekken, begeleiding en ontwikkeling en in veel gevallen komen ze na een succesvol traject bij ons betaald in dienst.

  De effecten zijn zichtbaar én meetbaar, dit noemen wij sociale impact. Deze impact is letterlijk te vertalen naar waarde. Bijvoorbeeld een besparing op uitkeringen. Een voorzichtige berekening laat zien dat wij ruim € 400.000 per jaar opleveren voor de gemeentes in de regio.

  Onderzoek laat zien dat mensen die aan het werk zijn veel minder een beroep doen op de gezondheidszorg, dus daar profiteren de verzekeraars weer van. Alles bij elkaar opgeteld leveren wij een waarde van ruim 1,5 miljoen euro per jaar in de vorm van sociale impact.

  De praktijk leert dat ik vaak moet trekken en duwen om de schotten tussen de diverse instanties te slechten. Kandidaat x zou met instrument y heel goed geholpen zijn maar daarvoor zit hij/zij in het verkeerde hokje, het stempel matcht niet. Terwijl de opbrengst, ofwel besparing op de uitkering en meer al gauw € 19.000 oplevert, per jaar, maar een opleiding kan niet bekostigd worden? Als de te voorspellen opbrengsten nu eens goed geïnvesteerd zouden worden dan nóg zou de netto-opbrengst groot zijn. Die opbrengst gaat nu rechtstreeks naar gemeentes en verzekeraars, terwijl wij al het werk doen. Dat zou eerlijker verdeeld kunnen worden.

  En dan heb ik het nog niet eens over de persoonlijke effecten op bijvoorbeeld zelfredzaamheid, onafhankelijkheid en bestaanszekerheid van de betrokken mensen.

  Rob Kooiman, jobcoach Soci-Com

  Sociale impact is een belangrijk onderdeel van de CSRD richtlijn, die gaat over alle aspecten van ESG (Environment, Social, Governance). Maar wat verstaan we nu onder de ‘S’ van ESG? En wat moeten we eronder verstaan? Zonder uitputtend voorbeelden te noemen – je kunt er lang zoet mee zijn – is het beeld herkenbaar: “Sociaal” gaat nu vooral over mensenrechten, gelijke behandeling, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. De focus lijkt hiermee te liggen op mogelijke negatieve impact: het gaat over bedrijfsrisico’s.

  Rapporteren over materiële impact

  Wie al iets met de CSRD te maken heeft, weet dat het in de richtlijn draait om impact materialiteit. Een duurzaamheidsthema heeft impact materialiteit als een bedrijf op dat thema positieve of negatieve impact heeft op mens en milieu, potentieel of daadwerkelijk, op korte, middellange of lange termijn. We moeten dus rapporteren over onze materiële impact.

  De reflex is dan om te kijken naar risico’s. De CSRD wordt benaderd vanuit een compliance perspectief. Dat is logisch, en in lijn met de NFRD, waarvan de CSRD ook een voortzetting is. Maar het laaghangend fruit wordt zichtbaar als we de CSRD benaderen vanuit marketing perspectief, of – waarom ook niet – vanuit het perspectief van duurzaamheid.

  Positieve impact meten

  Positieve impact wordt maar al te snel vergeten. Positieve sociale impact betekent maatschappelijke waarde, een gunstig effect op de mens en de gemeenschap buiten het bedrijf. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk in cijfers uit te drukken. En dus moeilijk te toetsen aan een drempelwaarde. Want dat is wel zaak bij impact materialiteit: niet alles wat belangrijk is, is daarmee ook materieel. Bij positieve impact is de schaal en reikwijdte van belang.

  Maar de maatschappelijke waarde van, bijvoorbeeld, inclusief werkgeverschap is al breed bekend, berekend en beschikbaar. Dus wanneer je als werkgever bijvoorbeeld al de nodige inspanningen levert om een flinke groep mensen met een begeleidingsbehoefte een werkplek te bieden, dan zou het zonde zijn om de positieve maatschappelijke impact daarvan niet in het jaarverslag te benoemen.

  Positieve impact maken

  Om te kunnen functioneren is het voor de samenleving belangrijk dat iedereen meedoet. Dat betekent ook dat iedereen een kans op werk heeft. Dit is al geborgd in de participatiewet: hiervoor staan werkgevers aan de lat. Met inclusief werkgeverschap worden substantiële maatschappelijke kosten voorkomen en worden substantiële effecten bereikt op het gebied van bestaanszekerheid, gezondheid, sociale cohesie en meer. Dat is allemaal positieve impact, die elke grote werkgever heeft, potentieel of daadwerkelijk.

  De CSRD vraagt nu om dit op te nemen in het jaarverslag. Want: je krijgt wat je meet. Dat weten we allemaal. Zo biedt deze richtlijn enorme kansen om positieve maatschappelijke effecten te krijgen. Nu moeten we die kansen nog grijpen!

  Ook sociale impact maken? Wij helpen er graag mee! Neem contact met ons op via info@soci-com.nl of bel 0228-326100.

  Sociaal ondernemen zorgt voor een goed gevoel, maar het moet wel in je bedrijf passen. Zo kan er geen te hoge werkdruk zijn en moet er ruimte zijn voor een goed gesprek. Ook moet het werk niet te ingewikkeld en te verantwoordelijk zijn. Maar als sociaal ondernemen in je bedrijf past, raad ik het zeker aan!

  Ik heb regelmatig een gesprek met mijn werknemers. Dat vind ik ook leuk om te doen. Soms moet je verder kijken. Door een gesprek aan te gaan kom je meer te weten over de persoon zelf en waarom hij/zij zo reageert of zich gedraagt. Met deze informatie kun je vervolgens iets doen om het voor beide partijen beter te maken. Net zolang tot je de ideale situatie met elkaar hebt gevonden.

  Mijn zeilmakerij is al zes jaar klant bij Soci-Com en deze samenwerking bevalt me goed. De werknemers die ik via Soci-Com krijg, geven een mooie aanvulling op mijn personeel. Ik zie de mensen echt stappen vooruit maken en groeien. Dit doet mij als ondernemer erg goed. Soci-Com geeft kleur aan mijn bezetting. Ik waardeer het ook erg dat Soci-Com zo betrokken blijft bij de uitgeplaatste mensen en altijd bereikbaar is voor overleg.

  Sociaal ondernemen vind ik leuk; onlangs kwam een groep leerlingen van de praktijkschool langs voor snuffelstages. Leerlingen weten misschien niet wat ze willen en/of kúnnen doen later. Met zo’n stagedag kan ik ze hier wellicht mee helpen. Ik vind dit soort werkzaamheden belangrijk. Ook voor de toekomst van mijn bedrijf.

  Wil je van gedachten wisselen over sociaal ondernemen in combinatie met flexibele inzet van personeel? Neem dan contact op met de jobcoach van Soci-Com, Rob Kooiman via rob@soci-com.nl of 06-81518062.

  Na 35 jaar in de media te hebben gewerkt raakte ik burn-out. Via het UWV kwam ik in contact met een jobcoach. Al snel zaten we op het spoor van coachen/trainen en vorig jaar oktober ben ik begonnen met de opleiding tot jobcoach.

  Ik ging stage lopen bij Soci-Com en leerde ontzettend veel. Onder andere dat sociaal ondernemen echt bestaat. Het is geweldig om te zien hoe mensen die een zetje in de rug nodig hebben hier een plek kunnen vinden of doorstromen naar een ander bedrijf. Na de stage en het behalen van mijn diploma kreeg ik een jaarcontract aangeboden bij Soci-Com. Ik help nu collega’s met het oplossen van problemen op het werk en privé, begeleidt nieuwe collega’s en ondersteun ze bij het doorstromen naar werk buiten Soci-Com.

  Bij Soci-Com bouwen we echt een band met je op. De mensen staan op nummer één. Geld verdienen komt daarna wel. We doen daarom ook aan open hiring. Als je wil werken, gaan wij samen zoeken naar wat bij je past. Het enige wat we van je vragen is dat je minimaal 24 uur in de week inzetbaar bent. Je hoeft niet direct 24 uur te komen werken, maar hier streven we wel naar toe. Des te sneller je aan de 24 uur zit, des te eerder je een contract krijgt.

  Soms gaat het uitstromen naar een ander bedrijf wat lastig. Ik ga dan met diegene in gesprek. Wat speelt er nog meer? Waarom wil of kun je niet? Bij Soci-Com helpen we voorbij de voordeur. Ik ben altijd bereikbaar voor begeleiding. Want ook als je buiten Soci-Com werkzaam bent, blijf je onderdeel van het team.

  Benieuwd wat Soci-Com voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met onze jobcoach Rob Kooiman via 06-81518062 of rob@soci-com.nl. We helpen je graag verder!

  Voor mij is eerlijkheid een heel belangrijke kernwaarde. Doen wat je zegt, iedereen gelijk behandelen en open zijn. Zo heb ik altijd gewerkt en zal ik altijd blijven werken.

  Ik werk graag met mensen met een zogenaamd rugzakje. Ze brengen kleur aan het team. Bij al mijn personeel zorg ik er altijd voor dat ik dingen goed uitleg en met ze overleg. Daarnaast ben ik continu aanwezig op de werkvloer. Ik zie en weet daardoor alles. En iedereen kan alles tegen mij zeggen. Daarnaast vind ik het belangrijk om iedereen te belonen naar ratio van inzet en resultaat. Dit is volledig transparant voor iedereen en iedereen snapt dat. En uiteraard krijgt iedereen elke vrijdagmiddag een stuk zalm mee.

  Voorheen huurde ik wel eens mensen in via het uitzendbureau. Er was altijd wel wat en ik kreeg altijd andere mensen. Mijn partner werkte al met Soci-Com samen en adviseerde mij om eens met Peter Schouten te gaan praten. Dat voelde direct goed. Sinds 4 jaar werken er nu standaard drie mensen van Soci-Com bij mij. Een daarvan heb ik inmiddels zelf in dienst genomen.

  Bij Soci-Com is nooit gezeur. Ik weet waar ik aan toe ben. En als er wel iets is, wordt dat altijd opgelost. Een bijkomend voordeel is, is dat de mensen via Soci-Com subsidie krijgen en daardoor voor mij iets goedkoper zijn. Da’s een mooi extraatje.

  Lekker werken met een leuk team van blije mensen. Daar doe ik het voor. Werk moet voor iedereen leuk zijn, want je leeft maar een keer.

  Wil je van gedachten wisselen over sociaal ondernemen in combinatie met flexibele inzet van personeel? Neem dan contact op met de jobcoach van Soci-Com, Rob Kooiman via rob@soci-com.nl of 06-81518062.

  Mijn situatie was een puinhoop voor ik bij Soci-Com begon. Ik werkte als glazenwasser totdat ik een burn-out kreeg. De burn-out zorgde voor black-out verschijnselen waardoor ik mijn werk als glazenwasser niet meer kon uitoefenen. Mijn linkerbeen viel bijvoorbeeld uit en ik ben van een dak gevallen. De periode na mijn val bestond vooral uit revalideren en veel thuis zijn. Als alleenstaande vader van drie kinderen was dit een zware tijd. Mijn hobby’s hielden mij tot op een zekere hoogte bezig, maar na een tijdje was ik weer toe aan werk.

  Via het re-integratietraject van het UWV kwam ik voor een tweede spoortraject bij Over de Dam Advies terecht. Andrea van Dam zag een kans voor mij bij Soci-Com en bracht me in contact met jobcoach Rob. Soci-Com voelde meteen goed. Toch vond ik het productiewerk niet zo leuk. Rob stelde voor dat ik kennis ging maken bij zeilmakerij Van de Gruiter in Andijk. Dit werk past me stukken beter! Ik ben creatief met mijn handen bezig en eigenaar Kees van de Gruiter zorgt ervoor dat ik genoeg afwisselend werk doe.

  Ik werk nu met heel veel plezier 4 dagen per week in de zeilmakerij. Ik heb hier veel geleerd over het bewerken van zeilen. Zoals lassen, ringen slaan en hoeken maken. Maar ook weer onder de mensen zijn, bevalt me goed. Doordat het op mijn werk goed gaat, heb ik ook mijn hobby’s en vrijwilligerswerk weer opgepakt. Ik ben hobbyfotograaf voor een Halloweenfair en heb mijn eigen kostuum gemaakt voor de fair. Verder ben ik vanwege mijn aangepaste uren op tijd thuis voor de kinderen. Ook dit vind ik erg fijn. Doordat ik een stuk beter in mijn vel zit, ben ik ook een veel leukere vader!

  Je wordt bij Soci-Com niet zomaar in een hoekje gegooid. Ze houden contact met je of alles nog wel goed gaat. Het werk in de zeilmakerij bevalt me zo goed dat ik hier zeker nog niet weg wil!

  Benieuwd wat Soci-Com voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

  Soci-Com voor werkgevers

  “Een inclusieve samenleving,” antwoord Peter Schouten, mede eigenaar van Soci-Com Enkhuizen, op de vraag waar bedrijven aan bijdragen wanneer zij klant worden. “Met het PSO 30+ certificaat laat Soci-Com zien dat onze organisatie structureel werk maakt van sociaal ondernemen en zichtbaar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.” Het PSO 30+ certificaat is het hoogst haalbare certificaat op gebied van sociaal ondernemen.

  Wanneer een bedrijf klant wordt van Soci-Com om werknemers te krijgen, kunnen zij het volgende verwachten. “Werknemers hebben een contract bij ons. De verloning, subsidies aanvragen, verzuim, etc. liggen dus bij ons,” aldus Peter. Verder krijgen klanten een vaste kracht. “We zetten niet, zoals bij een uitzendbureau, verschillende mensen op één klus. Onze klanten krijgen steeds dezelfde werknemer”. Ook wanneer er even geen werk bij de klant is, gaan de werknemers niet naar een ander bedrijf. “Dan komen ze in onze eigen fabriek werken,” zegt Peter. Via jobcoach Rob Kooiman worden de werknemers begeleid. Ook dit hoeft het bedrijf dus niet zelf te doen. “We blijven contact houden met zowel de werknemer als de klant over hun behoeften,” vertelt hij.

  Dat is niet het enige wat Soci-Com doet. Zo kunnen bedrijven ook werk uitbesteden. “Door (productie) werk aan ons uit te besteden, bespaart een klant een hoop. Waaronder transportkosten. Dit is dan ook meteen beter voor het milieu, omdat er minder CO2 wordt uitgestoten. Wij zijn namelijk gevestigd in Enkhuizen waardoor de klant niet naar het buitenland hoeft. Zo kunnen eventuele controles ook makkelijker worden uitgevoerd. Daarnaast kan de klant kiezen wat ze willen: een totaal concept, dat wij hun voorraad vasthouden, pakketten per order. Het is allemaal bespreekbaar,” vertelt Peter.

  Soci-Com past bij jouw bedrijf als je begaan bent met mensen en de samenleving. “Je hoeft niet per se productiewerk te hebben als je van ons klant wil worden.” Zo vertelt Peter dat de werknemers ook inzetbaar zijn voor andere werkzaamheden. “Denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren van je eigen personeel. Als een monteur zijn gereedschap in zijn werk bus vergeet, moet deze heen en weer lopen. Zo verspilt hij/zij kostbare tijd. Als er een Soci-Com medewerker met deze monteur mee is, kan hij/zij dit soort klusjes overnemen,” aldus Peter. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor wanneer monteurs iets vergeten zijn, maar zo zijn er eindeloos veel kleine klusjes die onze krachten kunnen overnemen. “We werken nu vooral samen met MKB’ers. Deze hebben vaak maar 1 á 2 mensen nodig. Het is voor ons namelijk niet mogelijk om bijvoorbeeld 15 mensen de deur uit te sturen naar één bedrijf.” Komen grote bedrijven dan niet in aanmerking met Soci-Com? “Zeker wel! Maar houdt er rekening mee dat wij dus geen massa’s mensen naar je bedrijf kunnen sturen,” zegt Peter.

  “Bij Soci-Com zijn we niet geld gedreven. Natuurlijk moet er verdiend worden voor ons bestaan, maar het gaat hier om de mensen,” zegt Peter. Denk je dat Soci-Com bij jouw bedrijf past of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!

   

  Soci-Com voor werknemers

  Ben jij juist op zoek naar werk? “Soci-Com biedt persoonlijke begeleiding. Verder zijn wij een kleinschalig bedrijf waardoor er een familiegevoel heerst,” vertelt Peter. Soci-Com doet aan open hiring. Dat houdt in dat iedereen mag komen solliciteren. Mensen die bij Soci-Com solliciteren, moeten wel minimaal 24 uur inzetbaar zijn. “Ze hoeven niet direct 24 uur te komen werken, maar hier streven we wel naar toe. De uren kunnen opgebouwd worden. Het gaat er bij ons meer om dat mensen wíllen werken. Des te sneller je aan de 24 uur zit, des te eerder je een contract krijgt,” vertelt Peter.

  Soms gaat het detacheren wat lastig. “We gaan dan met de mensen in gesprek. Wat speelt er nog meer? Waarom willen of kunnen ze dit niet? We willen graag iedereen zo goed mogelijk helpen,” aldus Peter. Soci-Com helpt voorbij de voordeur. “Onze jobcoach Rob Kooiman is altijd bereikbaar voor begeleiding. Verder hebben wij contact met budgetcoaches en verslavingsdeskundigen. En ook als je buiten Soci-Com werkzaam bent, blijf je onderdeel van het Soci-Com-team. Hierdoor komt ook het familiegevoel bij ons.”

  Werknemers krijgen bij Soci-Com dus altijd minimaal een 24 uurscontract. Ook wanneer zij gedetacheerd worden blijven werknemers op contract bij Soci-Com. “Zo blijven wij ook het aanspreekpunt voor de werknemers en werkgevers”.

  Geld verdienen staat bij Soci-Com niet op nummer één. “De mensen staan bij ons op nummer één,” zegt Peter. “We zijn met zijn allen met iets goeds bezig. Sociaal ondernemen zit nou eenmaal in ons bloed”. Ben jij op zoek naar werk en wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!

  Bij Soci-Com kun je terecht voor een beschutte werkplaats. Ook als je op zoek bent naar een stage. Maar wat is beschut werk eigenlijk en wie komt daarvoor in aanmerking? We gingen hierover in gesprek met Vincent Hollenberg, arbeidscoach bij WerkSaam Westfriesland.

  Wat is beschut werk?

  Bij een Advies Indicatie Beschut Werk onderzoekt het UWV welke mogelijkheden je hebt om te werken. En welke aanpassingen en/of begeleiding je daarvoor nodig hebt. Blijkt uit het onderzoek dat je ondersteuning nodig hebt die een gewone werkgever niet kan bieden? Dan geeft het UWV een positief Advies Indicatie Beschut Werk af.

  Met een positief advies adviseert het UWV dat je alleen in een beschutte werkomgeving kunt werken. Dit is een omgeving waar je meer begeleiding en/of aanpassingen op de werkplek kunt krijgen, dan een gewone werkgever kan bieden. Bijvoorbeeld bij een sociale werkplaats. Het Advies Indicatie Beschut Werk is een advies van het UWV. Met dit advies kun je naar de gemeente gaan. Voor de zeven Westfriese gemeentes geldt dat je terecht komt bij WerkSaam Westfriesland. Vervolgens besluiten zij of je een beschutte werkplek krijgt.

  Wie behoort tot de doelgroep?

  Tot de doelgroep beschut werk behoren mensen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, ook niet met extra begeleiding en ondersteuning, maar uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden, mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Het gaat om mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Ook niet met extra voorzieningen van gemeente of UWV. Dit onderscheidt de doelgroep beschut werk van de doelgroep voor de banenafspraak.

  Hoe kom je in aanmerking voor beschut werken?

  Je kunt en wilt graag werken? Maar je kunt geen werk vinden of behouden, omdat je begeleiding nodig hebt of je werkplek aangepast moet worden door een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Als dit zo kostbaar of intensief is dat die investering niet van een werkgever gevraagd kan worden, dan kun je een indicatie beschutwerk aanvragen bij het UWV. Dat kan via de website www.uwv.nl.

  Beschut werken bij Soci-Com

  Soci-Com heeft een aantal beschutte werkplekken ingevuld en ook nog reeds beschikbaar. Zou jij of een relatie van jou, hiervoor in aanmerking willen komen? Neem dan contact met Soci-Com op via de website, 0228-326100 of info@soci-com.nl.

   

  Bronnen: