Soci-Com Soci-Com
?
Stel een vraag  Donderdag 30 juni 2016 is Soci-Com MVO Proud Partner geworden. Onze collega Peter Schouten heeft de erkenning in ontvangst genomen tijdens de WerkSaam MVO netwerkborrel. Volgens het Proud Partnerschap onderneemt Soci-Com vanuit het hart en verder:

  Als Proud Partner hebben wij het keurmerkschild ontvangen. Dit schil kunnen wij met een trots gevoel op een mooie plek op de balie plaatsen. Naast het ontvangen van dit mooie keurmerkschild mogen wij het MVO-logo ook opnemen in al uw commerciële uitingen. Ook voldoen wij als Proud Partner aan de regionale SROI eisen die gelden bij aanbestedingen. Op deze manier laten wij zien dat wij waarde hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen! Wij hopen natuurlijk ook dat deze erkenning de instroom van mensen bij Soci-Com, met een afstand tot de arbeidsmarkt, verder gaat bevorderen!

  Soci-Com heeft zich de laatste jaren zeer sterk ontwikkeld waardoor een nieuwe website nodig was. Het bedrijf is ooit begonnen met het idee dat het sociaal werkbedrijf een sterkere commerciële focus zou moeten hebben. Dit gedachtegoed heeft er in de afgelopen 3 jaar toe geleid dat we een social enterprise zijn, met als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan een betaalde baan. De drie disciplines die we hiervoor binnen Soci-Com aanwenden zijn:

  In het voorjaar van 2016 heeft Soci-Com een samenwerkingsverband opgezet met Welwonen. Welwonen is sociale verhuurder van circa 2.300 woningen in Enkhuizen. Zij verhuurt huurwoningen aan mensen vanaf 18 jaar, met en zonder een zorgbehoefte. Een nieuwe huurder zonder baan krijgt van Welwonen de kans om bij Soci-Com weer aan een nieuw toekomstperspectief te werken. In veel gevallen is een nieuwe woning vaak het begin van een nieuw periode in iemands leven. Nieuwe huurders kunnen via Soci-Com weer gaan participeren op de arbeidsmarkt.

  Lees meer over Welwonen: www.welwonen.nu

  Soci-Com en RIBW Zaanstreek Waterland Westfriesland hebben in mei 2016 de eerste afspraken gemaakt over een naaiatelier. In de zomer van 2016 zullen we samen het naaiatelier gaan opstarten bij Soci-Com in Enkhuizen. Beide organisaties dekken de gehele participatieladder af. Het onderste gedeelte (van geïsoleerd werken tot deelname aan sociale activiteiten) wordt gedekt door het RIBW. Soci-Com verzorgt met name de bovenkant van de participatieladder (van onbetaald naar betaald werk). Met als doel om de doelgroep jongeren door Soci-Com uit te zenden en een betaalde baan bij een werkgever te bieden. Een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking!

  image1

  We zijn klaar voor de toekomst. We hebben een nieuwe website en ook het logo van Soci-Com heeft een paar kleine veranderingen ondergaan. De kleur is van donker rood naar fris groen veranderd. Maar ook de bollen en gezichten zijn veranderd.